Masami mang sứ mệnh trở thành Đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hóa dầu tại Việt Nam.