Hệ thống quản lý chất lượng của Masami bao gồm các hệ thống nhỏ sau:

  • Hệ thống quản lý chất lượng đầu vào: bao gồm công tác mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp.

  • Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất: bao gồm quản lý các quá trình sản xuất, quản lý nhân sự tham gia sản xuất, quản lý và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, quản lý chất lượng công tác kế toán tài chính.

  • Hệ thống quản lý chất lượng thi công: bao gồm công tác bóc tách khối lượng, dự toán, kiểm kê, lưu trữ, tiến độ, lịch trình và xử lý sự cố...

  • Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ sau bán: bao gồm công tác giao nhận hàng hóa, công tác quản lý hàng tồn kho tại khách hàng, công tác thị trường, công tác hậu mãi sản phẩm và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Masami đang từng bước xây dựng hệ thống QLCL tương ứng với Tiêu chuẩn ISO9001:2015.