Masami cam kết doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng thông qua 3 trụ cột chính:

  1. Đóng thuế đầy đủ rõ ràng và minh bạch với nhà nước:

    • Masami cam kết thanh toán thuế đầy đủ, rõ ràng và minh bạch đối với nhà nước.
  2. Tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và các chính sách với người lao động tại doanh nghiệp:

    • Masami tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho nhân viên tại doanh nghiệp.
  3. Tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện xã hội trong phạm vi ngân sách và lợi nhuận của doanh nghiệp (nếu có):

    • Masami tham gia các hoạt động cộng đồng và từ thiện xã hội dưới phạm vi của ngân sách và lợi nhuận của doanh nghiệp (nếu có).