- Sản phẩm khách hàng đã mua sẽ không được đổi, trả, trừ trường hợp chất lượng bị lỗi dẫn đến hoàn toàn không sử dụng được (như sai lệch với TCVN đã công bố khi bán ra)./ Products purchased by the customer will not be exchanged, returned, except in the case of defective quality, leading to absolutely no use (such as deviation with the TCVN published when sold).

- Trường hợp sản phẩm bị lỗi Masami sẽ đền bù 100% cho khách hàng trong lần đặt hàng tiếp theo. Trường hợp sản phẩm hết hàng, khách hàng có quyền lựa chọn sản phẩm khác có giá trị tương đương. / In case of faulty product, Masami will compensate 100% customers for the next order. In case the product is out of stock, customers have the right to choose another product of equivalent value.

- Masami chỉ tiếp nhận và giải quyết các phản hồi về việc đổi / trả của khách hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm mua hàng. / Masami only accepts and solves feedback on customer's change / return within 24 hours from the time of purchase.

- Các kênh tiếp nhận thông tin phản hồi về việc đổi trả hàng Masami: / Channels receiving feedback about the return, return of goods Masami:

Phản hồi trực tiếp cho nhân viên giao hàng/ Direct response to delivery staff

+ Gọi điện tới số / Call the hotline (024) 3916 8866

+ Gửi thông tin, hình ảnh bằng email đến email / Send information, images of products by email [email protected]

Với các đơn xuất khẩu, chúng tôi căn cứ theo hợp đồng xuất khẩu / For the export product, we base on the export contract.