Bước 1: Truy cập vào www.masami.vn 

Bước 2: Tìm đến mục Liên hệ

Bước 3: Điền thông tin cần thiết

Bước 4: Điền thông tin sản phẩm và mã sản phẩm (nếu có)

Bước 5: Điền ngày nhận hàng, thông tin người nhận hàng (nếu có).

Sau đó đợi thông tin phản hồi từ [email protected] (lưu ý thời gian đặt hàng).

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được order Masami sẽ sắp xếp liên hệ đến Quý khách.