Hỏi: Tôi muốn đặt hàng cho nhiều ngày khác nhau thì làm thế nào?                                          
Q: How do I order different dates?

Trả lời: Quý khách vui lòng gửi mail thông báo cụ thể lượng hàng từng ngày.
Answer: Please send your mail specifying daily quantity.


Hỏi: Tôi muốn đặt hàng cho nhiều người, chia theo khối lượng riêng thì phải đặt như thế nào?
Q: I want to order goods for many people, how do I order them?

Trả lời: Quý khách đặt hàng cụ thể cho từng người (số lượng) và gửi về địa chỉ [email protected]
Answer: You order specific for each person (number) and send to [email protected]


Hỏi: Tôi muốn thay đổi thông tin người nhận hàng thì làm thế nào?                                          
Q: How do I change the recipient's information?

Trả lời: Quý khách gửi mail báo lại địa chỉ nhận hàng mới (lưu ý, mail thay đổi địa chỉ phải gửi trước 17.00 hàng ngày cho ngày hôm sau.
Answer: You send an email to notify the new address (note, mail change address must be sent before 17.00 daily for the next day.

 

Hỏi: Sản phẩm có vấn đề về chất lượng tôi cần làm gì để có thể được đổi, trả sản phẩm?     
Q: What quality products do I need to do to be able to get a replacement?

Trả lời: Quý khách gọi điện tới số hotline 024 3916 8866 hoăc 0903 445 055 của Masami để được giải đáp
Answer: You call Masami's hotline 024 3916 8866 or 0903 445 055 to get an answer.

 

Hỏi: Tôi muốn có lời dặn dò, yêu cầu riêng về chủng loại, chất lượng sản phẩm trong đơn hàng mình đặt thì làm thế nào?
Q: I want to ask, specific requirements on the type, quality of products in the order they set how?

Trả lời: Quý khách viết lưu ý vào mail đặt hàng.
Answer: Please note the mail order.

 

Hỏi: Tôi muốn sửa đơn hàng đã đặt thì phải làm thế nào?
Q: How do I edit my order?

Trả lời: Quý khách gọi điện đến hotline: 097 525 6688 nếu có nhu cầu thay đổi số lượng, sản phẩm trong đơn hàng.
Answer: You call the hotline: 097 525 6688 if you need to change the number, the product in the order.

 

Hỏi: Tôi có thể hủy đơn hàng đã đặt không?
Q: Can I cancel my order?

Trả lời: Có. Quý khách gọi điện đến hotline: 097 525 6688. Nếu sau 17.00 giờ hàng ngày Quý khách không hủy đơn hàng, thì mặc nhiên Masami vẫn giao hàng và tính phí với lượng hàng Quý khách đã chọn mua.
Answer: Yes. Please call the hotline: 097 525 6688. If after 17.00 hours you do not cancel the order, then Masami is still delivery and charge the amount of goods you have purchased.


Hỏi: Một số sản phẩm đơn giá/kg chúng tôi có thể đặt theo đơn vị nhỏ hơn 1 kg không ?
Q: Can some units of unit price / kg be put in units of less than 1 kg?

Trả lời: Quý khách không thể đặt hàng theo đơn vị < 1kg đối với sản phẩm.
Answer: You can't place orders in units <1kg for products

 

Hỏi: Có một số đơn hàng, nếu giá trị dưới 20 triệu và tôi cần phải thanh toán trước mới nhận được hàng, vậy tôi phải làm sao?
Q: There are some orders, if the value is less than 20 millions Vietnamdong and I need to pay in advance to receive the goods, what should I do?

Trả lời: Trong trường hợp này Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản sau:
Answer: In this case, you can pay by cash at the Office or transfer to the following accounts:

Quốc tế/ International: Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 700 012 912 3600 at Shinhanbank, Hanoi Branch.

Miền Bắc/ Northern:  

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 0021 000 950 971 at Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội 

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 2221 000 104 3801 at BIDV, Chi nhánh Thanh Xuân.

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 1500 216 595 623 at Agribank, Chi nhánh Hà Nội.

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 9704 2292 0903 3182 957 at MB, Hội Sở Chính.

Miền Trung/ Central:

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 5801 000 137 6641 at BIDV, Chi nhánh Bình Định.

Miền Nam/ Southern:

- Chủ TK/ Owner: Phạm Quốc Tuấn, Bank Account: 1771 000 014 8731 at BIDV, Chi nhánh Trường Sơn.

- Chủ TK/ Owner: Vũ Thị Mai Ninh, Bank Account: 490 9967 at ACB, Chi nhánh Ninh Kiều.

 

Cho các đơn hàng xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại +8497 525 6688 để được phục vụ.
For import / export orders, please contact directly to +8497 525 6688 to be served.