Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Việt Nam giai đoạn 2020 đến 2030

Ngày 15/11/2002 tại Quyết định số 162/2002/TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020“.

Sau một thời gian thực hiện, được sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngành Giao thông vận tải đã tổ chức thực hiện Quy hoạch và đạt được nhiều kết quả: hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có bước phát triển đáng kể, chất lượng vận tải ngày một nâng cao, bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền.

Hệ thống đường bộ được cải thiện rõ rệt, hàng năm nâng cấp xây dựng được trên 1.000 kilômét đường, 10.000 mét dài cầu; các tuyến, trục cơ bản được nâng cấp cải tạo, khai thác có hiệu quả như quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, các đường hướng tâm tới các đô thị  lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các đường vành đai, tuyến ngang nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long; khởi công xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc, xây dựng mới được nhiều các cầu lớn như Bãi Cháy, Bính, Kiền, Tân Đệ, Phù Đổng, Yên Lệnh, Gianh, Quán Hàu, Mỹ Thuận,…

Để tải thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bình luận