Tổng quan về chống thấm bitum và các công nghệ sản phẩm được sử dụng trong chống thấm bitum.

Và thành quả của những năm gần đây khi các nhà khoa học đã chế tạo thành công ra nhũ tương chống thấm (một sản phẩm kết hợp giữa nhựa đường và nước).

Khi nghiên cứu sâu hơn về sản phẩm này, người ta phân chia nhũ tương ra 2 loại: cationic (axit) và anionic (bazo) mà cốt lõi hình thành màng phân tách giữa các phân tử bitum và nước mang điện tích âm hay dương, xuất phát từ màng tạo ra NH4Cl hay màng từ NaOH....

Phần lớn bitum cationic được sử dụng trong giao thông, khi mà yếu tố tạo màng đặt sau những yếu tố về dính bám, thấm bám, kết nối chặt sản phẩm, trong khi trong chống thấm xây dựng, nhũ tương anionic được sử dụng nhiều hơn do đồng gốc bazo với bê tông xi măng và không bị dính chổi.

Góp phần tìm hiểu và tận dụng cationic trong chống thấm xây dựng cũng có nhiều cách để điều chỉnh pH, điều chỉnh hệ phụ gia ổn định lưu trữ, dạng sản phẩm... để góp phần làm nhũ tương cationic thân thiện hơn với công việc chống thấm (đề tài này bạn nào muốn tìm hiểu ib lại mình).

Dưới đây là cơ chế tác động của 2 loại nhũ tương nhựa đường.

Bình luận