Khí dầu mỏ hóa lỏng cấp bằng xe bồn chứa

Còn hàng
Loại khí dầu mỏ LPG cấp bằng xe bồn đến các nhà máy sản xuất công nghiệp với khối lượng lớn. Có 2 loại xe cung cấp: xe 15 tấn và xe 25 tấn
 
Đặc tính kỹ thuật của HÀNG có xuất xứ Nhập Khẩu và phải đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây:
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng Phương pháp thử
1 Áp suất hơi ở 37,8°C kPa Max 1430 TCVN 8356 (ASTM D1267)
2 Lượng cặn sau khi bay hơi 100 mL mL  Max 0,05 TCVN 3165 (ASTM D2158)
3 Độ ăn mòn tấm đồng không lớn hơn   Loại 1 TCVN 8359 (ASTM D1838)
4 Hàm lượng lưu huỳnh tổng mg/kg  Max 140 TCVN 8363 (ASTM D2784)/ ASTM D6667
5 Hàm lượng nước tự do - Không có Quan sát bằng mắt thường
6 Tỉ trọng ở 15 oC kg/L số liệu
báo cáo
ASTM D1657 hoặc ASTM D2598
7 Thành phần:      
- Etan % mol số liệu
báo cáo
 
 
TCVN 8360 (ASTM D2163)
 
- Hàm lượng Butadien %mol Max 0,5
- Pentan và các chất nặng hơn % thể tích Max 2,0
- Olefin % thể tích Max 2,0

Chất lượng HÀNG : Theo tỷ lệ 50% Propane và 50% Butane, với dung sai cho phép ±20% Wt, cụ thể thành phần khí cho phép như sau : Propane : 40%-60%, Butane : 40%-60%;
 
*Bài viết cùng chuyên mục: